Yhdistyksen omistamien vuokratalojen järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty asukkaiden viihtyisyyden turvaamiseksi. Jokaisen on käyttäytymisellään ja muulla toiminnallaan huomioitava muut asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava myös, että heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Yleisissä järjestyssäännöissä ja lainsäädännössä on kaikkia kansalaisia koskevia määräyksiä.

Yhteiset tilat

Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.
Tupakointi ja tarpeeton oleskelu yhteisissä tiloissa on kielletty.
Palovaarallisten aineiden säilytyksessä ja käsittelyssä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.
Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien ja muiden laitteiden asentaminen on sallittua vain isännöitsijän luvalla.
Kiinteistössä havaituista vioista ja puutteista on viipymättä ilmoitettava kiinteistönhoitajalle tai isännöitsijälle.

Jätehuolto

Talousjätteet on lajiteltava ja toimitettava jätekatoksissa oleviin keräilyastioihin.
Ongelmajätteet on toimitettava jätehuoltoviranomaisen ilmoittamaan keräilypaikkaan.
Poikkeuksellisen suurista jäte-esineistä on ilmoitettava kiinteistönhoitajalle.

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain varatuille ja merkityille paikoille.
Auton tarpeeton joutokäynti on kielletty.
Ajoneuvojen lämmityspistokkeita saa käyttää vain ajoneuvon lämmitykseen.
Lämmitysjohtoa ei saa jättää pistokkeeseen kun autoa ei lämmitetä.
Autoa ei saa jättää asunnon eteen muulloin kuin vain tavaran kuormauksen tai purkamisen ajaksi.

Huoneistot

Asukkaiden rauhaa häiritsevä toiminta on kielletty erityisesti klo 22.00 – 07.00 välisenä aikana.
Huoneistoissa tupakointi on kielletty.
Radion ja television kovaääninen kuuntelu on myös häiritsevää toimintaa.
Huoneistoa on hoidettava huolellisesti.
Huoneiston ja kalusteiden sekä laitteiden tärvelemisestä aiheutuneet korjauskulut peritään asukkaalta.
Vesivuodoista ja muista havaituista vioista tai puutteista on viipymättä ilmoitettava kiinteistönhoitajalle tai isännöitsijälle.
Asukkaiden ollessa poissa huoneistostaan 7 vrk pidemmän ajan on siitä ilmoitettava kiinteistönhoitajalle tai isännöitsijälle kiinteistön hoidon ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Lintujen ruokinta ja lintulautojen asentaminen on kielletty yleisen siisteyden vuoksi ja terveyshaittojen estämiseksi.
Asukkaan tulee pitää oma asuinpihansa siistinä.
Tontille ei saa varastoida tavaraa ilman erillistä lupaa.
Alueen nurmikoita ja istutuksia ei saa tallata eikä vahingoittaa.

Tomuttaminen

Mattojen, vuode- ja pitovaatteiden tomuttaminen ja tuulettaminen suoritetaan vain tarkoitukseen varatuilla paikoilla olevilla telineillä.
Toiminta ei saa häiritä kohtuuttomasti naapureita.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä.
Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia eivätkä saa liata rakennusta tai tonttia.
Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Sääntöjen rikkominen

Näiden järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden ja toistuvana vuokrasopimuksen purkamisen.

Lisätietoja antaa tarvittaessa isännöitsijä

Raahen Isännöintityö Oy
Sovionkatu 4-6
92100 Raahe
Puhelin 2238 714, ma-pe klo 9.00-15.00

Kiinteistöä hoitaa

Raahen Talonhoito Oy
Mestarinkatu 6
92120 Raahe
puhelin 0400 587 235
(päivystys vuorokauden ympäriinsä)

Pattijoen Vanhustenkotiyhdistys Siimes ry:n johtokunta on hyväksynyt nämä säännöt kokouksessaan 21.1.2010.

Paluu sivun alkuun